سامسونگ مشعل دار المپیک زمستانی ۲۰۱۸

سامسونگ مشعل دار المپیک زمستانی ۲۰۱۸

سامسونگ از مدتی پیش کمپینی به مناسبت حمل مشعل المپیک زمستانی ۲۰۱۸ برگزار کرد. امروز نشست خبری این کمپین به همراه افراد منتخبی که برای حمل مشعل المپیک زمستانی انتخاب شده بودند، برگزار شد. شرکت سامسونگ از سال ۱۹۸۸ به عنوان یکی از حامیان اصلی المپیک مطرح ...