چراغ مطالعه USB بسازید و شب ها از رایانه استفاده کنید !

چراغ مطالعه USB بسازید و شب ها از رایانه استفاده کنید !

یکی از مشکلات استفاده از رایانه‌ها و مخصوصا لپتاپ‌ها در شب این است که نور کافی برای کار کردن با رایانه وجود ندارد . مخصوصا این که خیلی از لپتاپ‌ها رای نور پس زمینه صفحه کلید نیستند . برای این که بر این مشکل غلبه کنید نیاز است که از یک منبع خارجی نور مو...