آموزش ساخت با دستگاه پخش CD پرینتر بسازید

آموزش ساخت با دستگاه پخش CD پرینتر بسازید

قطعاً انتظار ندارید پرینتری که با دستگاه پخش CD می‌سازید، بخوبی پرینتر روی میزتان باشد. با این حال دستگاهی که در این ساختنی به آن می‌پردازیم، یک پرینتر ساده اما جالب است. این پرینتر کوچک با ماژیک کار میکند و هر طرحی که بخواهید را روی کاغذ میکش...